S tváří města měníme i podobu všedního dne. Kvalitní veřejný prostor je stejně důležitý jako domy samotné. Klademe důraz na sociální interakce, setkávání, pohyb a užívání veřejného prostoru.