Park Nad Primaskou má atmosféru vnitrobloku, je vynechaným pole m v blokové zástavbě. Jeho nevelká rozloha jej řadí mezi malé městské parčíky. Je trochu zapomenutým místem za vzrostlým keřovým porostem.