Náměstí s váhou, tunelem a majákem

Základním konceptem návrhu je pohyb z města na kopec a obráceně. Směr pohybu je zakódovaný v tělese tunelu, v chodnících podél domů a je podstatnou vlastností místa. Každý z pruhů má svou funkci. Komunikace podél domů střídají pruhy se stupňovitým sezením pro návštěvníky hospod a kaváren.

Ve středu náměstí je místo zastavení, dlážděný plácek zastíněný stromy. Opěrné stěny podél chodníku z tunelu budou částečně navýšeny, aby se vyrovnaly terénní nerovnosti na náměstí. Náměstí je při severní straně ukončeno dvojicí schodů při stranách náměstí a příčným chodníkem, který bezbariérově vyrovnává rozdíl terénů mezi náměstím a cyklostezkou. Rampa je osazena v ortogonálním systému náměstí a u cyklostezky vytváří místo k zastavení. Středová plocha bude osázena na několika místech trvalkovými bylinami, než nově osazené stromy vzrostou.