Křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Zelené stěny v křižovatce doplňují původní terén, stehy lávek napříč spojují oba břehy.