Neutrální přístavba navazuje na tvarosloví 60. let a nechává vyniknout dílo architekta Podzemného. Nízká přístavba polikliniky nabízí přehledné a otevřené zdravotnické zařízení současnosti. Návštěvníci se zde snadno přirozeně orientují, vnitřní pobytové exteriérové atrium sloužím jejim potřebám a zabezpečuje dostatek denního světla.

Navržené řešení odstraňuje kompletně nízkou část původní polikliniky a nahrazuje ji novostavbou. Navržená podoba přístavby je architektonicky neutrální a nechává vyniknout tvarosloví původní stavby. Výsledná kompozice přístavby a původní budovy architekta Podzemného je vyvážená a dává vyniknout dominantě původního deskového domu.

Hlavní přístup do polikliniky vede od stanic tramvaje Drinopol a U Kaštanu. Přístup z ulice Bělohorské je pro návštěvníky pohodlnější a přirozenější než z ulice Patočkovy, od autobusové zastávky Břevnovská, kde je třeba překonat pěší lávku a pak mířit do kopce. Z toho důvodu je hlavní vstup do přístavby veden z ulice Pod Marjánkou. Přístup od Břevnovské ulice je nově upraven jako schodiště a klesající rampa s pobytovými místy. Severní vstup je napojen bezbariérovou rampou ve směru lávky přes Patočkovu ulici.

Stávající vstupní hala je přímo napojena na budovu přístavby. Nový vstup do přístavby je umístěn v blízkosti stávajícího vstupu a zároveň slouží jako bezbariérový vstup z ulice pod Marjánkou. V místě propojení obou budov je umístěna recepce. Na vstupní prostory navazuje lékárna, bufet a další služby. V 1PP na vstupní prostory v přístavbě navazuje kavárna a v původní budově optika.

Návštěvníci vstupují do přístavby novým vstupem v místě vnitřního atria. Po vstupu tak získají celkový přehled o budově. Přes otevřené atrium návštěvníci mají optický kontakt s informačním pultem umístěným na styku obou budov. Jednotlivá oddělení jsou umístěna po vnějším prstenci stavby. Čekárny jsou umístěné na chodbách s přímým optickým spojením do atrií.