Budova Kulturního domu stojící v centru má potenciál se znovu stát centrálním bodem a veřejným prostorem pro obyvatele Neratovic

Záměrem rekonstrukce je umírněně změnit Kulturního dům na současnou otevřenou radnici a kulturní prostor, splňující požadavky 21. století a zároveň zachovat a podpořit kvality původní architektury z 60. let min. století. Okolní park trojúhelníkového tvaru, je příliš rozlehlý, aby se stal jedním hlavním náměstím, a proto se soustředíme na dva přiléhající prostory KD. Vstupní piazzettu Městského úřadu a nově vytvořený vstupní prostor KD. Na tato intimnější zákoutí navazuj stávající park. Jsou plánovány nové prostory Městského úřadu, knihovna, kino, dva sály, Jazz Club, klubové prostory, rekonstrukce bytové věže a centrální archiv.

Úprava foyer je klíčovým prvkem návrhu. Foyer se nově stává spojovacím prvkem mezi venkovními prostory a mezi všemi vnitřními kulturními provozy. Kino a knihovna jsou nově spojeny širokým schodištěm a výtahem. Nové propojení je podpořeno šikmým stropem v části foyer, který se propisuje na fasádu a zvýrazňuje vstup do kulturní části domu. Úhlopříčně je foyer průchozí a spojuje tak vstupní piazzettu se severním parkem ve kterém je nově umístěna venkovní scéna pro alternativní představení, dětské akce a podobně.

Knihovna je nově umístěna kolem „rajského dvora“, stávajícího exteriérového atria. Využívá tak výhody kontrolovaného exteriéru s vodním prvkem. Knihovní hala se prosklenou stěnou otevírá do foyer. Hala je řešena jako dvoupatrová s ochozem. Na galerii je umístěno dětské oddělení s knihovním pultem. Bezbariérový vstup do knihovny je veden z exteriéru po rampě samostatným vstupem nebo přes upravené foyer výtahem. Knihovna využívá WC v 1PP přístupné po schodišti a výtahem.

Ve velkém sále došlo k úpravě nivelety podlahy na úroveň foyer, je možné do něj umístit mobilní elevaci. Balkon byl rozšířen a spojen bezbariérově s foyer. Jazz club se nachází v 1NP a malý sál zůstává beze změny. Nově vzniklé klubové prostory v 2NP jsou přístupné bezbariérově výtahem z foyer.