Navrhli jsme obnovu historické památky – okrasného statku doplněného o novou vrstvu, zahradním pavilonem pro malé pacienty a jejich rodiče. Veřejný dvůr Cibulky je v návrhu doplněný o nový chráněný dvůr pro ubytované klienty. Usedlost je obklopena několika zahradami. Západní zahrada je určena veřejnému užívání, východní a severní životu hospice.

Usedlost Na Cibulce je jedinečným místem. Romantická komponovaná krajina parku první poloviny 19. století obklopuje hospodářská stavení, které spíše připomíná malý zámek. Průhledy, zastavení s artefakty a další zákoutí jsou spolu s budovami spojeny do celku, který čeká na obnovu.

Naším cílem bylo navrhnout obnovu Cibulky, která bude inspirativní pro malé pacienty, poskytne úlevu rodičům a nabídne posilu zaměstnancům. Chtěli jsme navázat na romantického ducha usedlosti a doplnit ji stavbou, která vyhoví provozním nárokům špičkového zdravotnického zařízení, a přitom památku nepoškodí. Naopak, povede s ní důstojný dialog a posílí atmosféru okrasného statku.

Areál je přirozeně rozdělen na dvě základní části definované stávajícími budovami. Jižní, určenou kontaktu s veřejností a na část severní, určenou pro klienty hospice. Rozmístění historických budov nabízí srozumitelné funkční uspořádání vnějších prostorů. Západní zahrada je určena široké veřejnosti. Navazuje na dům zahradníka s kavárnou, je doplněna oranžérií, dětským hřištěm a pěstebními záhony. Vnitřní dvůr usedlosti dovoluje projít kolemjdoucím při procházce a obsahuje prostory pro cílené návštěvy. Na dvůr navazují vstupy do společenského sálu, do terénní péče, do Nadací rodiny Vlčkových nebo do Zlaté rybky. V prostoru stodoly mezi bývalými holubníky navrhujeme vytvořit prostor pro workshop rodičů. Mohou zde vázat květiny, vyrábět léčivé čaje a podobně. Produkty se pak mohou prodávat v kavárně, případně přímo v místnosti dílny.

Další zahrady pak slouží pacientům, rodičům a zaměstnancům. Vnitřní nádvoří nabízí chráněný prostor pro společenský život hospice, severní a východní zahrada pak prostor pro procházku nebo tiché rozjímání.

Západní zahrada je určená široké veřejnosti, je navržená bezbariérově, přičemž rampa udává kompozici a terasovitost zahrady a vytváří mnoho pobytových ploch navázaných na okolní vnitřní funkce. Ve spodní části je n zpevněný plácek před kavárnu v domě zahradníka, v horní části jsou navrženy terasy, kde se propojuje okrasný i užitný život zahrady – rastr ovocných stromů a oranžerie je doplněna o vyvýšené bylinkové záhony. Spolu s palmetami – tvarovanými ovocnými dřevinami, umožňují na místě pěstovat úrodu pro místní workshop, v duchu ferme ornée – okrasného statku. Na kavárnu navazuje veřejné dětské hřiště, u terasy s oranžerií je navržena grotta, ze které kanálkem a kaskádou proudí voda podél rampy.