Vítězný návrh prvního terminálu vysokorychlostní železnice v České republice. Trojcípá střecha budovy terminálu v sobě obsahuje dynamiku vysokorychlostních vlaků a cestujícím otevírá svou přívětivou náruč.

Vysokorychlostní železnice by měly v budoucnosti částečně nahradit leteckou dopravu. Nově budované terminály by se tak měly svým charakterem a funkcí blížit letištním terminálům.

Budova terminálu je umístěna uprostřed polí polabské nížiny a její pozice je chráněna nově vysázeným okružním pásem lesa. Terminál je řešen jako trojcípá hvězdice. Předprostor prosklené vstupní haly definují dvě rozevírající se ramena, mezi kterými je umístěn autobusový terminál. Třetí rameno směřuje kolmo přes trať a tvoří nadchod s integrovanou odjezdovou halou, ve které čekají cestující v teple s čelním výhledem na projíždějící soupravy. Dynamický trojcípý tvar terminálu odkazuje k rychlosti VRT vlaků, jeho obloukové křivky navazují na tvarosloví rozpletu jednotlivých kolejí v nádražních kolejištích.

Před otevřenou náručí vstupních ramen terminálu je piazzetta, na kterou jsou cestující vedeni středem. Po její straně jsou umístěna čtyři vyčkávací stání autobusů. Cestující jsou z parkovacích ploch vedeni pěšími radiálami, které směřují do středu terminálu. Pěší trasy jsou lemovány stromy a oddělujícími pruhy zeleně.

Zastřešení terminálu je tvořeno lehkou ocelovou vazníkovou konstrukcí, pokrytou plechovými lamelami. Trojcípé střešní „křídlo“ je nesené železobetonovými skružemi, ve kterých je umístěn uzavřený stavební program terminálu a výtahy na nástupiště.
Podlaha terminálu nad průjezdným profilem tratě je řešena jako železobetonová mostní konstrukce.
Podél železniční trati je v místě terminálu vybudovaná železobetonová opěrná stěna, která se po stranách terminálu zapouští do svahovaného železničního koridoru. V prostoru opěrné stěny je pod středem terminálu zapuštěno železobetonové podzemní podlaží s technologiemi a zázemím pro zaměstnance.

Dvě zastřešená nástupiště vybíhající od terminálu zahrnují 1 výstupní a 3 nástupní stání automobilů, 5 stání taxi a 5 stání K+R. Nástupní hrany jsou přestřešené s přesahem cca 2 metry, který zajištuje vystupování a nastupování „suchou nohou“. Na zastřešených nástupištích. V kruhových podporách jsou umístěny zázemí pro řidiče autobusů, sklad technického a úklidového materiálu pro exteriér. Parkování kol je umístěné ve dvou samostatných zastřešených parkovištích po bocích terminálu. Do prosklené odjezdové haly lze vstoupit z pěti stran automatickými dveřmi. Ve středu haly je umístěn kruhový objekt s prodejem jízdenek a informacemi. Nad pokladnou je umístěn hlavní panel s odjezdy vlaků. Ve středním kruhu jsou také umístěny WC přístupné přes turnikety. Vstup do WC je řešen jako labyrint bez nutnosti sahat při odchodu na kliku. Po stranách vstupní haly jsou umístěny sedačky, které mohou sloužit cestujícím čekajícím na autobus či taxi v teple. V prostoru vstupní haly jsou umístěny 4 automaty na jízdenky.
Odjezdová hala je umístěna na mostě nad kolejištěm. Jsou v ní integrovány 4 obchodní jednotky se společným zázemím. Obvodové stěny jsou celoprosklené a umožňují nerušený výhled do kolejiště.
Z odjezdové haly vedou prosklené tubusy s eskalátory a schodišti na ostrovní nástupiště. Na nástupišti pokračuje částečně uzavřený prostor zimních čekáren.