Oblý design stanic vychází z cirkulárního provozu lanové dráhy a dynamiky jejího pohybu. Provoz na nástupištích oživuje okolní město, budova podporuje přehlednost a vizuální interaktivitu. Nástupiště lanové dráhy jsou snadno přístupná po rampách a schodištích z okolí. Přízemí stanic je využito pro obchody, restaurace a kavárny.

Podbaba

Stanice Podbaba je koncipována jako dvoupatrový dům na křižovatce. Nástupiště navazuje na zvýšenou platformu, která je přístupná z okolí po dvou schodištích a výtahem. V přízemí stanice je parkoviště pro kola,  opravna kol, bike café a dva další pronajímatelné prostory. Prodej jízdenek a informací je u vstupu na nástupiště.  Hlavní přestupní trasa od tramvaje a vlaků je vedena po chodníku podchodem pod tratí. Odtud je schodištěm vedena na úroveň nástupiště.

Troja

Nástupiště stanice Troja je umístěno na náspu, který vyrovnává a spojuje jeho úroveň s okolním terénem. Díky tomu je nástupiště dostupné také pro cyklisty po přístupové rampě. Prosklený parter stanice se otevíra dvojím směrem. K nábřeží a cyklostezce, s místem pro občerstvení,  s prodejnou suvenýrů směrem ke vstupu do Pražské ZOO. Pohonná jednotka a depo kabin jsou umístěné ve stanici Troja. Depo je umístěno na úrovni stávajícího terénu.

Bohnice

Stanice Bohnice je spojená s konečnou zastávkou tramvaje, řešenou formou úvratě. Úroveň nástupiště lanovky je spojena se stanicí tramvaje dvojicí eskalátorů a výtahem. Těleso eskalátorů je kryté střechou, která zajišťuje delší životnost technologie eskalátorů. Na úrovni nástupiště je veřejná bezbariérová toaleta, prostor pro informace, prodej jízdenek a prodejní automaty.