Napnuté krystalické lávky - nový symbol areálu VŠCHT Praha. Dvě podobné ne však identické lávky jsou místem k rozhledu a zastavení na cestě labyrintem vnitřních chodeb areálu.

V roce 2017 se investor rozhodl obnovit původní myšlenku architekta Antonína Engela. Ten ve svém nerealizovaném návrhu z roku 1936 spojoval budovy masivní zděnou konstrukcí na pilířích a klenbách.
Nové prosklené můstky krystalického tvaru v sobě nesou sochařskou kvalitu a lehkost. Mřížka spojuje obdélník se šestiúhelníkem – ten odkazuje na svět organické chemie a k základní stavbě molekul. Prosklené krystaly tak ukazují probíhající vnitřní svět přední chemicko-technologické vysoké školy.
Mostní konstrukce obou lávek je tvořena z nosníku uloženého na dvou betonových pilířích, kterou jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře jsou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fásádou. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a zároveň táhla pomáhající vynášet střed lávky. Konstrukce je v exteriéru zasklená tepelně izolačním dvojsklem s tepelnou spárou. Plný strop Lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání a podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou z obou stran uzavřeny automatickými prosklenými dveřmi.