Autobusový terminál je navržen jako samostatně stojící abstraktní socha. Litery nápisu ÚVALY jsou maximálně zjednodušeny a nápis tak může být čitelný až na druhý pokus.

Terminál má potenciál přispět k rekultivaci lokálního dopravního uzlu a zároveň zlepšit veřejný prostor. Pozemek podél trati dlouhý přes čtyři sta metrů rozděluje Úvaly na dvě nesouměrné části. Revitalizace cesty podél trati přispěje k lepšímu propojení obou částí a nově vytvořený veřejný prostor může pozvednout celkovou atmosféru místa.

Prostorový koncept vychází z idey střídání plných a prázdných prostorů. Synergie přestupní stanice autobusového terminálu a železniční stanice generuje množství pohybu lidí, který vytváří příležitost pro uměřený obchodní parter. Spádová stanice linek veřejné hromadné dopravy se stane místem nejen k přestupu na vlak.

Zastřešení terminálu je navrženo jako jednoduchá konstrukce železobetonové střechy umístěné na stěnových pilířích. V symbolické rovině obsahují abstrahovaný název města a po delším zkoumání prozrazují svůj význam. Oblé zakončení na obou stranách dodává stavbě ucelený výraz a aspiruje na to stát se jednou z městských staveb.

V rámci návrhu zeleně doplňujeme stromořadí podél ul. Jiráskova v severní části u parkoviště P+R. Plocha pro stání na parkovišti je navržena z vegetační dlažby, která umožňuje lepší vsak dešťových vod. Mezi parkovacími stáními jsou navrženy stromy, které poskytují stín a zlepšují přehřívání ploch. Bosket mezi nádražní budovou a objektem rozvodny nabízí stinné místo k čekání a odpočinku. Mezi stromy jsou navrženy lavičky, židle se stoly a hrací prvky pro děti. V jižní části území je navržen park se zpevněnou a vegetační dlažbou doplněný lavicemi se stoly a pítkem.