Český křišťál a národní barvy. Podchody jsou řešeny jako reprezentativní prostor, který odkazuje na kvalitu českého řemeslného prostředí a národnímu symbolu – státní vlajce.

Navržená úprava podchodů hlavního nádraží je řešena tak, aby se podchody staly uvítací branou pro cestující ze zahraničí i Čech. Pro cestující ze zahraničí se stává prostor hlavního nádraží tím prvním, s čím přijdou po příjezdu do země do kontaktu.

Barevné odlišení jednotlivých podchodů pomůže v orientaci především opakovaným návštěvníkům nádraží. Při vstupu do podchodu z prostoru nástupiště lépe odhadnou, kde se v  budově nacházejí. Barevnost podchodů lze promítnout dalším způsobem do orientačního systému nádraží.

Odlišení jednotlivých podchodů je docíleno barevným nasvícením skla v odstínech státní vlajky:

Modrá – chladná, tradiční odstín železnice.

Bílá – neutrální,  slavnostní a univerzální.

Červená – teplá, navazuje na barevnost v hlavní hale

Panely jsou na rubové straně zdobeny vzorem navazujícím na tradici českého křišťálu. Abstraktní vzor křížících se čar obsahuje dynamiku železnice a její směřování z hlavního města do všech částí republiky a Evropy. Zároveň je typickou formou práce se sklem při broušení – viz. trofej tour de France.