Nový most na vyšehradské straně se stává partnerem původního železničního mostu, navazuje na jeho tvarosloví, které interpretuje současnou formou. Středový oblouk doplňuje harmonicky původní siluetu. Díky tenké mostovce a střednímu oblouku v zákrytu za historickou konstrukcí nemění panorama mostu při pohledech od centra.

Návrh zachovává stávající železniční most jako ikonu a součást panoramatu historického centra Prahy. Těleso mostu, které je přesunuté o 15 m směrem k centru, bude šetrně zrekonstruováno. Po opravě a výměně mostovky unese 1 kolej a těleso cyklostezky. Stávající most je doplněn novým ocelovým mostem s dvěma kolejemi s jedním středovým obloukem.

Železnice
Návrh dodržuje požadavek trojkolejného přemostění. Při přesunu mostu, výstavbě nového a rekonstrukci původního tělesa se předpokládá cca 14 dní bezkolejní provoz a cca 12 měsíců
jednokolejný provoz (po přesunutém mostě).

Tramvaje
Průběh tramvajových kolejí je upraven od křižovatky Na Děkance-Svobodova po nábřeží. Nová tramvajová zastávka Výtoň je umístěna v blízkosti železniční stanice. Navržené řešení
vychází ze studie IPR s mírně upraveným průběhem kolejí.

Auta

Návrh vychází ze studie IPR kde je doprava převedena na vyšehradskou stranu mostu s
kruhovou křižovatkou v křížení Vratislavova-Vnislavova.

Cyklo-doprava

Na severní straně původního železničního mostu po samostatné cyklostezce o šířce 3 m. Na straně Výtoně je cyklostezka svedena na úroveň ulice po rampě, která běží podél tělesa nádraží. Na jižní straně nového mostu ve smíšeném provozu s chodci o šířce 4 m.

Pěší
Pěší trasy jsou vedeny po obou vnějších stranách mostů. Na Výtoňské straně jsou všechna spojení bezbariérová s využitím cyklorampy ve smíšeném provozu o šířce 4 m a s využitím výtahů na nástupištích. Na Smíchovské straně budou pěší trasy vedeny rampami do ulice Hořejší nábřeží.