Na místě bývalého koželužského závodu vznikne nové uhlíkově neutrální sousedství

Volně seskupené domy kolem revitalizovaného vodního toku připomínají naplavené klády a vytvářejí atraktivní přírodní prostředí a specifické mikro prostory. Obyvatelé ocení polosoukromý vnitřní dvůr, ve kterém si děti bezpečně hrají bez stálého dozoru rodičů, sousedé společně pečují o komunitní záhony nebo se koupou v jezírku bez přímých pohledů z veřejné ulice. Celá čtvrť je koncipována s důrazem na malé měřítko zástavby sousedské vazby a vysokou přidanou hodnotu pro její obyvatele. Sousedství bude uhlíkově neutrální, některé domy budou řešeny jako dřevostavby z CLT panelů. Veřejná prostranství jsou rozdělena na čtyři úrovně podle míry soukromí a užívání veřejnosti. Výjimečnost navržené bytové čtvrti spočívá v těsném spojení s revitalizovaným vodním tokem.

Návrh řeší bytový komplex jako seskupení solitérních bytových domů, uspořádány do dvou polouzavřených bloků. Blok 1 je tvořen třemi domy na Jižním cípu pozemku. V severovýchodní části pozemku je umístěn Blok 2 s pěticí bytových domů. Uprostřed polouzavřených bloků vzniká polosoukromá zahrada, která slouží předevšímvlastníkům bytů. Revitalizovaný vodní tok zároveň slouží jako povodňový koridor přírodního charakteru. Dva domy Bloku 2 jsou umístěny na umělé ostrovy se vstupem vedenám přes lávku.

Veřejná prostranství jsou rozdělan na čtyří úrovně podle míry soukromí a užívání veřejnosti:

Veřejné
Zcela veřejný charakter má prostor komunikace Pardubická s podélnými stáními pro návštěvy.

Poloveřejné
Veřejnost vstupuje do vnitřního prostředí bytového komplexu směrem k původní průmyslové budově – Zelená budova (plánovaná výstaba) a její přilehlé prostranství slouží veřejnosti. Součástí tohoto prostranství je terasa před kavárnou a prostory pro společensko-kulturní akce a komunitní život.

Polosoukromé
Vnitřní prostředí obou polouzavřených bloků je koncipované jako polosoukromý prostor.
Do vnitřního prostředí se vstupuje přes nízkou branku a jsou zde soustředěny aktivity typu komunitní záhony, dětské hřiště, koupací jezírko.

Soukromé
Kolem bytových domů jsou umístěny předzahrádky lemované živým plotem. Před živým plotem obíhá vždy metr široký ochranný pás záhonu, který dále chrání uživatele.

Výjimečnost navržené bytové čtvrti spočívá v těsném spojení s revitalizovaným vodním tokem. Vodní koridor je navržen dostatečně kapacitní, tak aby přenesl povodňovou aktivitu mimo území a zamezil vzniku povodňových lagun. V běžném období slouží jako přírodní snížená plocha s volně meandrujícím tokem dotovaným z Labského náhonu. Největším přírodním místem pro setkání u potoka je prostor kolem jezírka, zde je umístěno dřevěné molo, klády k sedezní lehátka a lavičky. Po celé délce nivy potoka jsou rozmístěny stromy a do údolí potoka vedou důležitými směry schody díky nim se dá dostat na opačnou stranu údolí.