Návrh potvrzuje blokovou strukturu čtvrti a akcentuje nárožní polohu přechodu mezi parkovou rozvolněnou zástavbou a blokovou zástavbou. Blok je zastavěn ze tří strana uvnitř rozdělen dvorním traktem na dva vnitřní dvory.

Jižní dvůr odděluje sousední objekty a jsou do něj orientovány předzahrádky dvorního traktu. Severní dvůr slouží vlastníkům jednotek. Návrh dělí prostor na venkovní veřejný parter a vnitřní polo-veřejný dvůr. Veřejný parter na Sokolovské ulici je posílen prostorem průběžné kryté obchodní galerie, ze které se vstupuje do obchodních jednotek. Polo-soukromý dvůr slouží pouze vlastníkům jednotek. Skrze něj se vstupuje do bytů ve dvorním traktu

Hmota dostavby je pojata jako super-blok s vlastním měřítkem fasády. Výškově hmota navazuje na okolní římsy a svým ustoupeným podlažím reaguje na navazující šikmé střechy.
Vertikální hranice mezi základním tělem bloku a ustoupeným podlažím je proměnlivá. Zvýrazňuje tak SV nároží, které uzavírá čtvrť městských bloků. Jin – jang princip uliční fasády dává bloku dynamiku a výjimečnost. Dvorní trakt dělí prostor vnitřního dvora na dvě části a zajišťuje vlastníkům jednotek více soukromí.

Fasády domu jsou děleny na 3 části:

⦁ Dvou-podlažní sokl – pilíře jsou obloženy sklocementovými deskami, tvarosloví sloupů odděluje soklovou část od zbytku fasády.

⦁ Tělo domu – tělo tvořené pilíři a římsami graduje směrem k SV nároží. Tělo je kryto omítkou na kontatním zateplení, s tmavším odstínem fasády.

⦁ Ustoupená patra – opticky odlehčují tělo domu, jsou omítaná bílou břizolitovou omítkou, okna jsou světlá metalická.

Fasády domu jsou tvořeny kontaktním zateplením s vyjímkou částí soklu, které jsou kryté sklocementovou deskou. Okna a zábradlí jsou hliníková s metalickou krycí barvou.