Nový městský dům, jehož výtvarný výraz je volně inspirovaný smíchovským činžovním domem a jeho typickým tvaroslovím

Navrhli jsme novodobý smíchovský činžovní dům, který tak trochu připomíná městský palác a mohl by být kultivovaným sousedem okolních domů. Svojí architekturou formuje nedokončené, ale důležité místo na křížení městských tříd. Jeho tvar definují uliční čáry a objem okolních domů. Dům na okolí navazuje výrazné horizontálním členěním na parter, tělo a střešní krajinu nad korunní římsou. Trojí dělení volně navazuje na architektonickou formu smíchovské čtvrti, kterou dále rozvíjí současným architektonickým detailem. Orientace bytů na parcele byla vedena dvěma hlavními aspekty – ochrana před hlukem ulice a touha získat sluneční paprsky pro co největší část bytů. Takovému předpokladu nejlépe vyhověla dvě bytová jádra, jedno na severní straně směrem do ulice V Botanice a druhé orientované do vnitrobloku.

Umístění domu respektuje uliční čáry, tvořené vilou Portheimka i protilehlou uliční frontou, se kterou je navržená čelní fasáda rovnoběžná. Namísto úzkého chodníku před domem navrhujeme pět metrů široké podloubí se vstupy do obchodních ploch a hlavním vstupem do domu k bytovému jádru s krytou pavlačí. Chodník do ulice Matoušova je rozšířen a poskytuje tak prostor pro případné posezení před kavárnou.

Cílem dispozičního řešení bylo orientovat většinu bytů ke slunným fasádám a aby alespoň jedna místnost každého bytu byla orientována do vnitrobloku a žádný z bytů neměl všechny místnosti orientované do ulice V Botanice. Těmto předpokladům nejlépe odpovídají dvě komunikační jádra – do ulice V Botanice a druhé ve středu vnitrobloku. Parter obsahuje prostory pro komerční jednotky a společné podloubí se vstupy k bytům v jižním a západním křídle. Parter obsahuje prostory pro komerční jednotky, pro jednoho nájemce nebo ve variabilním počtu. Vstupy do obchodů vedou ze společného podloubí, ze kterého se také vstupuje k bytům v jižním a západním křídle. Ve dvou suterénech jsou navržena parkovací stání, sklepy a technologie.

Záměrem volby konstrukčního řešení i materiálů fasádního pláště byla trvanlivost a nenáročná údržba. Dům by měl důstojně stárnout a být kultivovaným sousedem okolních domů i za 30 let užívání. Stavba je navržena z monolitického železobetonu, založena na bílé vaně. Obvodový plášť v přízemí tvoří skládané prefabrikované železobetonové dílce, sloupy a překlady. Nad soklem budovy je úsporně navržen kontaktní zateplovací systém z minerální tepelné izolace. Budova bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Zvolili jsme cestu geotermálních vrtů v kombinaci se zemním čerpadlem.