Odpočinkové místo v krajině u města. Úkryt a vyhlídka nad vodní hladinou za každého počasí. Oko nad rybníkem

Byli jsme osloveni zástupci města Litomyšl pro zpracování drobné městské intervence v dostupném okolí městského jádra. Během hledání parcely vhodné pro obohacení prostředí drobným dílem nám padl do oka břeh Hlubokého rybníka. Místo, kde se setkává město s přírodou, lidé zde tráví svůj volný čas na procházkách.

Odpočívadlo u Hlubokého rybníka (známého také jako Stará plovárna) je součástí projektu Cíle cest, který se zaměřuje na budování drobné architektury v okolí města. Za tímto účelem je každý rok osloven jeden vítěz soutěže České ceny za architekturu organizované Českou komorou architektů. Zadáním je, dle vlastního uvážení a v docházkové vzdálenosti od centra města, navrhnout drobný urbanistický prvek s rozpočtem do 0,5 milionu korun – ze zadání města Litomyšl.

Chtěli jsme přijít s objektem, který bude sloužit lidem. Navrhli jsme odpočinkový bod a úkryt, který lze využít za každého počasí. Odpočívadlo návštěvníkům přibližuje rybník a přírodní krajinu kolem něj. Z vnějšku je krytý odpočinkový bod geometrickým artefaktem čnějícím z čela hráze rybníka. Kruh lemuje průhledy přes lavici, kde je pomyslně zarámovaná veduta přírodního prostředí rybníka. Dvě lavice s výhledem zvou návštěvníka dovnitř strávit několik chvil jak o samotě, tak ve společnosti druhých. Dřevěné obložení a plná stěna vnějšího kovového pláště vyhlídkový bod chrání od cesty a bezprostředního okolí a dávají vyniknout vodní hladině obrostlé zelení. Věříme, že oko nad rybníkem bude obyvatelům a návštěvníkům Litomyšle věrně sloužit.