Nová budova školy 21. století; je pevný základ pro současnou edukaci, kde se individualita, kreativita a ohleduplnost k životnímu prostředí stávají klíčovými hodnotami

Na pozemku bývalého brownfieldu v širším centru Berouna, vzniká nová škola, postavená s důrazem na současné školství a potřeby vzdělávání. Soukromá základní a mateřská škola zdůrazňuje individualitu a kreativitu, přičemž současně klade důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Vítejte v prostoru, kde se vzdělání stává inovací a místo, které spojuje tradici s budoucností.

Budova je koncipována jako třípodlažní s uspořádáním křídel okolo centrálního dvoru do tvaru U. Návrh pracuje s terénní modulací a díky tomu budova působí jako dvoupodlažní. Důležitým prvkem, který prostupuje celou školou je zeleň. V okolí budovy i ve dvoře je navržena bohatá výsadba stromů a travin a díky rozsáhlému prosklení školy je vizuálně propojena s interiérem. Celý koncept pak uzavírá hravá fasáda z vlnitého bílého plechu. Ve vyšších patrech jsou na betonových římsách navrženy truhlíky s travinami.

Na vstup základní školy navazuje vstupní hala s centrálním schodištěm, administrativní blok a šatny. Podél chodeb, vedoucí jak na sever a na jih, jsou umístněné kmenové učebny prvního stupně a společné prostory pro alternativní výuku, odpočinek a hru. Druhý stupeň se nachází v druhém nadzemním podlaží v jížním křídle, přístupném po centrálním schodišti. Chodba v jížním křídle je rozšířena o zálivy pro alternativní výuku. Pod zastřešenou tribunou v třetím nadzemním podlaží je umístěna exteriérová třída, technologický dvorek a přístup na pobytovou střechu. Severní křídlo nabízí multifunkční sál, jídelnu se sociálním zázemím a provozně technickým zázemím celé školy.

Interiér celé budovy klade důraz na reprezentativní charakter čemuž odpovídají také zvolené materiály především dřevo a teraco. Zvláštní důraz je kladen na jedinečný život na samotných chodbách. Chodby nabízejí velkorysé prostory s různými typy sezení a průhledy do jednotlivých tříd. Prostory chodeb by tak měly sloužit dětem k setkávání, hře, samostudiu a zároveň nabízí možnosti k alternativní výuce nebo kroužkům mimo kmenové učebny. Kmenové učebny i laboratoře jsou flexibilní prostorné třídy s různými variacemi rozmístění lavic a moderního vybavení.

Samotný vnitřní areál zahrady školy tvoří atrium s travnatou plochou a výsadbou stromů. Za přiléhajícím hřištěm je navržen travnatý svah se stromy. Na jedné střeše budovy je navržena intenzivní zelená střecha se stromy a keři, na třech střechách extenzivní zelená střecha. Samotný vnitřní areál školy je vybaven edukativními prvky jako je například skleník nebo vyvýšené záhony, herními prvky pro mateřskou i základní školu, cvičebními prvky a kvalitním venkovním mobiliářem.