Škola se dvěma dvory připomínající otevřenou náruč. Vstupní dvůr natočený k obci je veřejně přístupný a nabízí místo pro setkání. Druhý dvůr je otevřený ke školnímu pozemku a vytváří chráněné místo určené dětem pro aktivní odpočinek nebo místo pro společenské akce.

Výškové rozvržení třípodlažní budovy využívá sklonu pozemku.  Na terén je možné vstoupit nejen z přízemí, ale i z prvního patra, na které navazuje sportovní areál. Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy – výukový, kdy je vše přístupné a zájmový, kdy je veřejnosti přístupná pouze jižní část budovy.  Učebny obklopují rozlehlý společný prostor s několika vícepodlažními atrii.  Zde je navržen svět alternativních prostorů s různým charakterem, které doplňují pravidelnou výuku.

Svažitý pozemek s podlouhlým rozměrem nedaleko centra Chýně. V jeho okolí se předpokládá významný rozvoj rezidenční výstavby. Z východní strany je lemován dlouhým soukromým pozemkem, který je s ohledem na svou šířku obtížně zastavitelný. Jednoho dne by tento pozemek obec mohla vykoupit a přeměnit na park, který by navazoval na pahorek s rozhledem – revitalizované místo Chrášťanské skládky. Nová škola může stát delší dobu osamocená na poli, na okraji sídla a po čase se stane součástí zastavěné struktury obce – návrh zvládne obě polohy a nabídne srozumitelný veřejný prostor.

Budova má tři podlaží, a její výškové rozvržení využívá sklonu pozemku. Na terén je možné vstoupit nejen z přízemí, ale i z prvního patra, na které navazuje sportovní areál. Ve třetím podlaží jsou navrženy venkovní učebny – každé podlaží má přímý přístup do venkovního prostředí. Střecha obsahuje pobytovou plochu a se zahrádkami pro pěstitelské práce.

Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy. Dopolední výukový režim využívá plnou kapacitu budovy a je celkově přístupná. Odpolední zájmový režim, kdy je pro veřejnost přístupná pouze část budovy s kroužky, knihovnou, sportem a případnou kulturou v aule.
Sportovní areál obsahuje několik hřišť. Atletický ovál s integrovaným fotbalovým hřištěm, po své východní straně se zázemím, atletickým tunelem a prostorem pro občerstvení. Prostor pro diváky je na lavičce v úrovni oválu a na střeše zázemí, kde je rovněž lavička pro diváky. Druhé hřiště je mezi školou a oválem a obsahuje tréninkové oplocené hřiště. Hřiště může být využíváno i o přestávkách.

Areál školy má ve sklonitém pozemku dvě základní výškové úrovně. Úroveň prvního nadzemního podlaží školy s oběma dvory a druhou úroveň sportovního areálu o podlaží výš.
Vstupní dvůr je prostorem pro školáky, pro návštěvníky zájmových programů i pro veřejnost. V prostoru dvoru jsou navržena „válecí“ podia pro teenagery, sportovní povrchy pro malé školáky, několik stromů a houpačky, možná pro všechny. Druhý dvůr obsahuje jídelní stoly, které rozšiřují kapacitu jídelny. Dále nabízí prostor pro hru o velké přestávce i volných chvílích mezi odpoledními aktivitami. Jsou zde umístěny prolézačky, měkké povrchy pro poskakování a běh, basketbalový koš a prolézací bradla. Do vnitřního dvora je možné vstoupit ze školní haly, z jídelny i ze cvičné kuchyňky. Střešní markýza u fasády a hnízda s několika vzrostlými stromy brání vzniku efektu „tepelného ostrova“.