Základní škola v Mnichově Hradišti reprezentuje solidní klidnou architekturu. Náš návrh navazuje na stávající školu a rozvíjí vzájemné prostoupení vnitřního a vnějšího prostředí – prolínání parku a budovy.

Parcela v klidné lokalitě a nedaleko centra je svou polohou, na návrší nad městem, výjimečná. Výhledy do krajiny a školní areál, který je jeden velký park se vzrostlými stromy, jsou hlavní kvalitou daného místa. Stávající školní budova budí respekt délkou křídel i jednoduchou solidností odrážející se v řádu fasády. Nevýhoda školy je v dlouhých chodbách a nedostatku společných vnitřních prostor s přesným určením. Žáci a studenti jsou tak mimo dobu výuky i o přestávkách odkázání jen na prostor svých učeben.

Klademe důraz na bohatý vnitřní i vnější svět prostorů, který nabízí prostředí s různou atmosférou i s různou mírou intimity. Zákoutí se střídají s otevřenými prostory, a každé z dětí nebo učitelek a učitelů si zde najde své místo ve vnitřní krajině. Architektonický výraz budov je založen na tmavém kabřincovém obkladu a bílé omítce. Materiály, které rozvíjí téma stávající budovy, přináší výtvarně napínavý vztah tmavé a světlé barvy, těžké a lehké fasády.