Tři čtvercové hmoty školy vymezují okolní veřejné prostranství a definují nové centrum čtvrti Sadová.

Svažitá topografie pozemku s výhledy na centrum Brna určuje postupné klesání hmoty školy, která svým měřítkem plynule navazuje na svoje okolí a spolu s navazujícími veřejnými prostory a školkou definuje nové centrum čtvrti Sadová. Tři čtvercové hmoty školy vymezují okolní veřejné prostranství i soukromou zahradu školy se sportovištěm, objem tak přirozeně vytváří předěl mezi urbanizovanou částí na západě a přírodním charakterem se sportovištěm v návaznosti na údolí sv. Antoníčka na východě.

Hlavní před prostor školy a školky je orientován směrem k novému parku, zároveň je natočen výhledům na Brno. Z každého podlaží školy je umožněn přístup ven, je tak zajištěn maximální komfort pro děti i vyučující.

Návrh respektuje dříve zpracovanou uzemní studii i funkční plochy návrhu územního plánu. V západní části je vytvořeno náměstí s autobusovou zastávkou a se zpevněným prostorem náměstí umožňující konání trhů, či dalších společenských událostí.

V návrhu jsou jasně definovány jednotlivé veřejné prostory – náměstí, vnitroblok, park, zahrada školy,předprostor školy a školky, čímž se celé území stává pro obyvatele přehledné a jednoduché na orientaci.  Náměstí definují dva polyfunkční objekty s komerčními prostory v přízemí. Škola je umístěna napříč územím a svým tvarem a odstupňovanými hmotami vymezuje rozdílné veřejné prostory – zelený vnitroblok, pevný předprostor školy a menší plácek u vstupu do veřejné části školy.

Otevřený a průchozí zelený vnitroblok navazuje plynule na náměstí a směřuje studenty ke vstupu do školy, zároveň nabízí klidné prostředí, jak pro nové obyvatele polyfunkčních domů, tak i pro žáky školy. Hlavní předprostor školy a školky je orientován směrem k novému parku, zároveň je natočen výhledům na Brno.  Z každého podlaží školy je umožněn přístup ven, je tak zajištěn maximální komfort pro děti i vyučující. Nadzemní podlaží školy jsou navrženy jako dřevostavba a splňují požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Navrhované budovy školy a školky se svou konstrukcí a řešením fasády odkazují k charakteru zarostlých svahů na okraji městské zástavby a otevřené krajiny. Jako veřejné budovy pro vzdělávání se budovy snaží být edukativní i pro své studenty současným a klimaticky zodpovědným kontextem řešení nosné konstrukce a materiálů na fasádě s nízkou uhlíkovou stopou.