Dva nové domy, jeden společný prostor – nový obecní plácek

Ve všední den se zde potkávají rodiče s dětmi a senioři. Ve svátek se zde mohou konat setkání Jeřmanických při oslavách. Navržené obdélné domy jsou orientovány v tradičním schématu po vrstevnici. Nová ulice z jihu tvoří záhumení cestu a vymezuje zastavitelné území obce. Domy jsou tradiční se současným detailem, zelenou sedlovou střechou, zápražím a velkoformátovým zasklením.

Údolí Jeřmanického potoka je zastavěné v tradičním schématu – potok, podél potoka cesta, podél cesty domy. Během vývoje obce vznikly další paralelní cesty, rovnoběžné s potokem a zastavěná území. Historické centrum obce je tradičně vymezené budovami školy, úřadu a kostela, umístění výstavba novému domu mezi těmito budovami, zabránila přirozenému vzniku návsí – jako místa pro kulturní život obce. Nabídli jsme tedy možnost vytvoření druhého, nového místa setkávání a nazvali jsme jej pláckem.

Umístění nových budov vychází z vesnického principu výstavby podélnou osou souběžně s vrstevnicí. Pozice navržených staveb vůči sobě vytváří nový prostor, který se otevírá na jih a do údolí obce. Venkovní posezení doplněné zemními trampolínami může sloužit pro čas odpočinku a zastavení se po cestě ze školky. Seniorské bydlení je orientováno na jih s výhledem na kopce a louky. Společné prostory, široké chodby a zápraží směřující k plácku umožnuje setkávání seniorů. Komunitní místnost navržena v čele domu, bude moci využívat i obec a díky vlastnímu vstupu nezávisle na provozu domu. Každý z bytů v patře má k dispozici vlastní lodžii a v přízemí předzahrádku s posezením.

Základní prostorové rozvržení mateřské školy vzájemně komunikuje se seniorským domem. Díky orientaci společenských prostor obou budov směrem k plácku jsou vytvořeny podmínky pro interakci tří generací. Široká chodba školy nabízí další prostor vhodný pro prezentaci školy a výstavu výtvorů samotných žáků. Třída je orientovaná severovýchodně s výhledem do zahrady (první etapa). Jižní slunce prostupuje střešním oknem se systémem vnějšího stínění žaluzií. V druhé etapě se počítá s dostavbou třídy s vlastním zázemím a jídelnou. Kuchyně, společná pro potřeby seniorského domu a mateřské školy, by měla příležitostně sloužit také pro potřeby obecních setkání a akcí.Cílem celkového návrhu je provázanost nového stavebního zásahu s obcí, tvorba srozumitelné parcelace, hospodárnost, maximální využití dešťové vody a snížení zátěže obce na celkovou údržbu objektu. Navržená záhumení cesta, na západní straně vymezuje zastavitelné území. Stávající cestu lemuje alej stromů vysazená kolmo do svazu. Směrem od hasičské zbrojnice vedeme novou zkratku – schodiště v terénu s výstupem na plácku mezi budovami. Do řešeného území navrhujeme vysadit dva menší třešňové a švestkové sady. Za zbrojnicí a dům se seniorským bydlením, je možné také umístit společné ohniště. Silnici za bývalou školkou navrhujeme rozšířit o kolmá parkovací stání, komunikace podél hřbitova s velkým sklonem může být upravena a rozšířena o podélná stání s přesazenou alejí stromů.