Rodina je smečka seskupená kolem jádra. Školku tvoří shluk tříd, které rodinu připomínají. Ortogonální rozum spojený s chaotickým citem.

Variantní studie školky vychází z předchozího návrhu OVA.

Základní principy, které utváří organizaci prostoru a návrh samotný:

  • Jednopodlažní stavba umístěna v severní části pozemku
  • Společná vstupní hala
  • Racionální blok šaten okolo haly
  • Možnost propojení a průchodnost jednotlivých tříd a kmenů
  • Hřiště na jižní straně zahrady
  • Vstupní předprostor z ulice

Křivku obvodového pláště jsme převedli do ortogonálního tvaru. Každý kmen se skládá ze dvou částí a vytváří tak drobnější měřítko prostoru, odděluje prostor pro spaní a pro hru. Ve třídách jsou navržena malá okna pro děti, velká okna na výhled na zahradu a větrací moduly oken, před kterými je bezpečnostní dřevěné laťování.

Ve třídách jsou umístěny mobilní skříňky, sestavené do shluků. Skříňky vytváří zákoutí, kam se děti mohou schovat, budovat domečky a podobně. V případě potřeby volného prostoru je skříňky možné odsunout ke stěně.

Kroužek sousedí s halou a umožňuje v případě potřeby otevřít dveře a spojit obě místnosti v jeden prostor. Tělocvična i kroužek mají samostatný přístup z exteriéru a umožňují pronájem pro veřejnost.

Třídy jsou otevřeny k východu a jihu, aby slunce vstupovalo do kmenů od ranních hodin a bylo zde celé dopoledne. Velká okna budou osazena venkovními roletami proti přehřívání místností v letním období.

Na zahradě zůstává navržen kopec z hlíny z výkopů s klouzačkami a okružní dráhou. Uprostřed dráhy je altánek s lavičkami. U vstupu na zahradu z budovy školky jsou navrženy toalety přístupné z venkovního prostředí. Vedle altánku je pískoviště pro nejmenší a různé prolézačky, houpačky a další dětské atrakce.