Zděná spodní část jako městský dům, vysoká horní část jako dřevěná lucerna v korunách stromů. Vysoká stavba rozdělená markýzou, zděná spodní část jako městský dům, vysoká horní část, dřevěná lucerna v korunách stromů s velkými okny jako odkaz k prvorepublikovým sokolovnám.

Zadání klienta bylo postavit u řeky Labe univerzální sportovní halu se zázemím a tribunou pro diváky. Návrh vyhrál první místo v architektonické soutěži.

Pozemek leží při severovýchodním okraji Kolína, za atletickým stadionem, vymezený hřištěm a areálem tenisových kurtů s vlastní halou. Soubor sportovišť je obklopen listnatým lesem a přístupová cesta z Kolína vede procházkou podél Labe, lemována cyklostezkou.

Návrh pomohly definovat následující fenomény. Rovinatý Kolín, kde se dobře jezdí na kole. Přátelská atmosféra města, které je velké tak akorát. Pomalý tok Labe a přírodní poloha místa. Základním konceptem návrhu je nízká jednopodlažní stavba, ukončená střechou s velkým přesahem a dřevěnou hmotou převýšené haly. Vymezení nízké stavby markýzou přináší vlídné měřítko se sousedskou atmosférou. Přesah markýzy slouží jako zápraží pro odpočívající týmy mezi zápasy. Nad nízkou stavbou je umístěna dřevěná „lucerna“ sportovní haly. Okna prosvětlující halu odkazují k sokolovnám, které lemovaly republiku a dokládaly optimistického ducha meziválečného období budování státu.

Dispoziční řešení vychází ze základního rozhodnutí umístit veškeré provozy, šatny, sklady, bar s kavárnou do jednoho podlaží. Vše je snadno dostupné a rychle po ruce. Zároveň je zde dobrá sociální kontrola z recepce, která má přehled o dění v zázemí.

Na vstupní foyer navazuje občerstvení s recepcí a prostorem, který umožní zvládnout příval návštěvníků po skončení zápasu. Oba prostory je možné vzájemně propojit nebo naopak uzavřít.  V přední části jsou umístěny bloky šaten, sociální zázemí s toaletami pro návštěvníky. Na vstup navazuje prostor haly, tak aby se nemíchal provoz diváků a sportovců.