Město Slavonice a jeho historické centrum je městem sgrafita – příběhů škrábaných do omítky. Zdivo spolkového domu je současným sgrafitem a svědkem událostí 20. století a své proměny.

Původní spolkový dům byl ve Slavonicích postaven před 2. světovou válkou a sloužil výhradně německým spolkům. Po druhé světové válce, a především po nuceném odsunu německého obyvatelstva ze Sudet, byl za komunistické a socialistické vlády několikrát nekoncepčně přestavován. Po revoluci dům odkoupila nezisková organizace a rozhodla se dům přestavět a zprovoznit pro občany Slavonic a pořádaní kulturního a vzdělávacího programu.

V návrhu jsme se rozhodli místo vyčistit, přístavby zbourat. Původní dům jsme navýšili o patro, aby se stal sebevědomou architekturou, novým městským domem. Přináší do místa zpřehlednění, stává se jednou z velkých staveb na stopě středověké hradby po obvodu historického města. Mezi obvodové zdi původní stavby je navržen nový program, starou skořápku obydlel mladý živočich. Dům je rozdělen betonovým blokem na dvě části. Část rušnou s kavárnou a kancelářemi a na část tichou se sálem a učebnami. V podkroví jsou umístěny technologie – galerie strojů, akumulační nádoba, rekuperační jednotky. Beton v sále je strukturovaný a láme akustické vlny. Dům je nízkoenergetický. Pro provoz domu jsou využity obnovitelné zdroje energie, hospodaří se slunečními zisky, rekuperací, vytápí se dřevem. Jednotlivé zdroje jsou napojeny na akumulační nádobu, ze které je dále dům vytápěn. Dům je zateplen z vnitřní strany zdiva, a je obložen dřevěnými latěmi, které tlumí zvukové vlny a dávají vědět, že jde o obklad. Z vnější strany je zdivo odhalené, mluví o vrstvách stavebních úprav během 20. století. Je sjednoceno bílou výmalbou, o proměně domu a zdiva mluví světlo a stín.

Před rekonstrukcí byl dům obestavěn několika přístavbami a v havarijním stavu. Z původního interiéru nic nezůstalo nebo bylo zničeno, tak jsme se rozhodli místo celkově vyčistit. Okolní přístavby jsme zbourali a původní dům navýšili o patro. Podařilo se nám zachovat štít domu s datací a znakem orlice – poslední upomínku na dobu minulou.

Spolkový dům Slavonice byl nominován na evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award 2015.