Škola se dvěma dvory připomínající otevřenou náruč. Vstupní dvůr natočený k obci je veřejně přístupný a nabízí místo pro setkání. Druhý dvůr je otevřený ke školnímu pozemku a vytváří chráněné místo určené dětem pro aktivní odpočinek nebo místo pro společenské akce.

Výškové rozvržení třípodlažní budovy využívá sklonu pozemku.  Na terén je možné vstoupit nejen z přízemí, ale i z prvního patra, na které navazuje sportovní areál. 

Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy – výukový, kdy je vše přístupné a zájmový, kdy je veřejnosti přístupná pouze jižní část budovy.  Učebny obklopují rozlehlý společný prostor s několika vícepodlažními atrii.  Zde je navržen svět alternativních prostorů s různým charakterem, které doplňují pravidelnou výuku.