Původní domy z počátku 19. století jsou doplněny o dva nové – skleněný a černý spolu dotvářejí areál v jeden funkční celek

Dva historické roubené domy v centru Nového Boru dříve sloužily jako hospodářská stavení, obydlí i sklářské dílny a v průběhu své dvou set leté existence si prošly pestrým stavebním vývojem. Koncem druhé poloviny 20. století zde byla sklářská škola a později byly domy prohlášeny za kulturní památku. Architektura místa tak zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou práce a design firmy LASVIT navazuje.