Původní domy z počátku 19. století jsou doplněny o dva nové – skleněný a černý spolu dotvářejí areál v jeden funkční celek

Dva historické roubené domy v centru Nového Boru dříve sloužily jako hospodářská stavení, obydlí i sklářské dílny a v průběhu své dvou set leté existence si prošly pestrým stavebním vývojem. Koncem druhé poloviny 20. století zde byla sklářská škola a později byly domy prohlášeny za kulturní památku. Architektura místa tak zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou práce a design firmy LASVIT navazuje.

Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z typických proporcí daného místa. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Ze strany obrácené od náměstí vznikl průchod pro veřejnost.

Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, kavárnou i jednacím prostorem. Uvnitř obklopen policemi pro knihovnu a sklad vzorků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Skleněné tašky byly na zakázku vyrobeny a vyvinuty ve spolupráci s firmou Lasvit. Jejich proporce, textura a kladení vychází z lomu plátů břidlicových desek, kdysi používané v tomto regionu jako střešní krytina.

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Velký otevřený prostor s výškou přes 13 m je určený k testování a prezentaci nově vyvinutých jedinečných lustrů, lamp a jiných artefaktů. Konstrukce může být v budoucnu doplněna o podlahy a přestavěna na kancelářské pracoviště. Čtyři domy propojuje cesta podél dvora. Do skleněného domu se vstupuje přes akustické krčky, do černého domu skleněným „tunelem“.