Nová cihlová budova sportovní haly podtrhuje polohu na nároží, cihlový plášť odkazuje k původní suchdolské škole

Školní areál na okraji starého a nového Suchdola má specifickou polohu nad terénní hranou. Soubor škol, původní z počátku 20. století a dostavby z devadesátých let vytváří spolu se sokolovnou a tělocvičnou hmotově složitou kompozici. Nová hala tuto srostlici doplňuje jednoduchým tvarem. Prázdná rohová parcela je doplněna jednoduchou budovu a školní areál tak uzavírá.

Urbanistický akcent v nárožní poloze školního areálu, na rozhraní nového a starého Suchdola, potvrzuje výběr materiálu. Hra cihly a římsy je součástí architektonického jazyka původní stavby suchdolské školy. Nová budova s cihelným obkladem a detailem vystouplého parapetu a římsy pásového okna navazuje na architekturu historické školy. Barevný kontrast antuky (původně cihly) a zelené trávy patří ke sportu. Nová budova tento vztah doplňuje. Silueta haly má jemný detail tvarovaný střešní konstrukcí. Ve fasádě se uplatňuje navýšením atiky po uliční straně a prohloubení atiky ve středu po delší straně. Vypouklá střecha a její propis při čelní i boční straně neslouží jen k odvodu vody, ale stává se znakem budovy, jedinečnou siluetou.

Budova využívá sklonu terénu a je funkčně rozdělena po podlažích. Herní plocha a hlavní vstup se vstupní halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice. Pod halou je umístěna dvoupodlažní garáž s vjezdem z ulice Za Sokolovnou. Dvoupodlažní garáž má dva výstupy, jeden s výtahem do interiéru haly, druhý s přímým výstupem do venkovního prostředí hřiště. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny, které jsou díky sklonu terénu ve stejné úrovní jako plocha venkovního hřiště s oválem. O podlaží výš nad úrovní haly, na straně budovy přilehlé k ulici, jsou navrženy tři místnosti s klubovnami určené pro družinu, s vlastním zázemím a ochozu tělocvičny určený pro diváky.

Hlavní hala má hrací plochu o rozměru 18 x 36 metrů a ochrannou zónu širokou 2 metry po obvodu hřiště. O podlaží výš nad úrovní hřiště je ochranná zóna od vnější hrany hřiště zmenšena na jeden metr (galerie je předsazená). Hřiště slouží pro mnoho různých sportů, základní uvažované sporty pro které bude v hale vytvořeno lajnování jsou florbal, basketbal, volejbal s hřištěm napodél a dvěma tréninkovými napříč, futsal. Množství lajnování je třeba dobře zvážit s ohledem na srozumitelnost oproti nepřehledné změti čar. Halu je možní napříč rozdělit na dvě tréninková hřiště. Pro basketbal jsou pod stropem osazeny pohyblivé sklápěcí koše s automatickým ovládáním.