Navržený parkovací dům s možností transformace na administrativní budovu

Dům je svou architekturou koncipován jako městský palác otevřený veřejnosti. Symbolem přístupnosti je vnější široké schodiště, které stoupá po fasádě objektu na veřejně přístupnou pobytovou střechu a parkovací dům je tak mentálně přístupnější veřejnosti.

Dům je svou architekturou koncipován jako městský palác otevřený veřejnosti. Symbolem přístupnosti je vnější široké schodiště, které stoupá po fasádě objektu na veřejně přístupnou pobytovou střechu a parkovací dům je tak mentálně přístupnější veřejnosti.

Střešní terasa slouží jako městský trávník s venkovním barem a restaurací. Část střechy je využita pro venkovní rozšíření provozu fitness. Obchodní parter domu obsahuje 4 pronajímatelné jednotky. Dům se k okolním objektům chová s respektem jako jejich dobrý soused. „Koruna domu“ s pronajímatelnými prostory navazuje na sousední OD Horník směrem do ulice Zámecké. Korunní římsa, do náměstí Msgr. Šrámka, mírně převyšuje římsu sousedního bytového domu. Průhledný střešní pavilon reaguje na sousední hmotu šikmé střechy. Hmota domu ustupuje do ulice Purkyňova. Klidná mřížka fasády odpovídá měřítku okolních domů. Výplňové panely oken jsou z děrovaného plechu. Otvory v plechu řezané vodním paprskem nesou obraz původních oken budovy Německé školy, která stála na pozemku do 2. s. války. Na konci války byla zasažena bombou a odstraněna. Původní okna jsou připomínkou budovy školy i odsunutého německého etnika.

Budova je koncipována tak, aby jí bylo možné v budoucnosti upravit na městský dům například administrativní či jinou veřejnou budovu. Podmínkou budoucí transformace je světlost podlaží 3,2 metru, prosvětlení dispozice vnitřním dvorem a světlíky. Fasáda budovy v případě budoucí transformace bude zateplena a překryta sklocementovými panely. Výplně z perforovaného plechu lze transformovat na posuvné okenice a doplnit fixní skla s větracími otvory. Duté podlahy navýší současné stropní desky o jeden schodišťový stupeň. Stropní konstrukce mohou obsahovat odstranitelné části pro budoucí vertikální jádra sítí.