Navržený bytový soubor vychází z tradičního činžovního domu. Je složen z jednotlivých domů, které spolu vytváří SUPER-BLOK.

Návrh transformuje kvality tradiční žižkovské blokové zástavby do intenzivního výškového prostorového uspořádání. Navržený dům přispěje k vytvoření nového centra Žižkova na křížení městských bulvárů. Stavba doplní horizont města a posílí vznik lokálního centra s novým typem veřejného prostoru. Výhodou navržené struktury je komfortní bydlení s širokými rozhledy bez pocitu stísněnosti a sevření s průhledy na otevřené nebe. Blok zároveň chrání vnitřní dvůr, ve kterém vytváří jedinečné prostředí komponovaného parku. Intenzivně využívaný veřejný prostor žitý jak po obvodu bloku tak i ve vnitrobloku přinese do exluzivní lokality kvality metropolitního života.