Zavěšená pěší lávka ve tvaru X spojuje široká předpolí původního mostu a otevírá pohled na vodní hladinu