Solidní zděný městský dům s vlídným měřítkem tří podlaží a jedním ustoupeným

Dům využívá podélné orientace východ-západ a respektuje uliční čáru.Umístění domu přináší jasnou hierarchii mezi soukromým a veřejným. Čelem k ulici předzahrádka ve vnitrobloku otevřený park.

Dům je navržen se třemi nadzemními podlažími a jedním ustoupeným. Hmotová kompozice navržené stavby odpovídá okolním sídlištním domům, které mají tři podlaží a střechu. Vlídné měřítko respektuje klidný rezidenční charakter místa.

Nízká podlažnost domu nás vedla k úvaze o společném vnitřním prostoru, vnitřní pavlači, která nabízí bohatší prostor pro setkání obyvatel. Otvor přes všechna podlaží, prozářený horním světlem je doplněn schodištěm, které dodává prostoru napětí. Cesta okolo otvoru je sice delší, ale přináší obyvatelům domu sdílení společného prostoru, jakési iniciační téma pro lokální komunitu.

Na typickém podlaží je osm bytů, každý má důsledně oddělenou část pro denní pobyt s kuchyní a obytným prostorem a část noční s ložnicemi. Každý z bytů obsahuje lodžii, velké byty mají lodžii otevřenou přes roh se širšími výhledy. Horní ustoupené podlaží obsahuje čtyři větší byty se střešní terasou.

Na ulici navazují zvýšené předzahrádky přízemních bytů vymezené živým plotem. Byty na východní straně domu jsou přímo otevřeny do parku, s mělkým soukromým prostorem předzahrádky.

Parcela leží při Hálkově ulici, která vede od Cihelského rybníku, lemuje centrum Humpolce a ústí do volné krajiny na jižním okraji města. Ulice má různorodý charakter, od sevřených urbanisticky jasných míst k rozvolněným plochám bez určení. Prochází zástavbou bytových domů, obchodů, městských vil až k individuálním rodinným domům. V okolí parcely převažuje sídlištní zástavba z 50. a 60. let, třípodlažní domy na zvýšeném soklu se šikmou střechou. Prolínání bodové zástavby vilových domů a solitérních bytové zástavby, lemované alejí stromů, vytváří klidný rezidenční charakter čtvrti.