V dobrém slova smyslu obyčejný a trvanlivý dům. Jedinečný „na druhý pohled“

Městský dům navazující na tradici pražských činžovních domů svým charakterem, měřítkem, keramickým obkladem i oblým rohem. Současnou kvalitu bydlení reprezentují úsporné byty – velký okna, která rozšiřují vnitřní prostor s vnějším stínění textilními roletami,  zelená pobytová střecha a solární panely a rekuperace ve všech bytech. Vnitřní bytová náměstí s kruhovým atriem podporují sociální aspekt domu, setkávání a sousedskou komunitu. Pobytová zelená střecha slouží všem obyvatelům domu. Uliční fasáda obložená keramickými díly je udržitelná a odolná proti opotřebení v čase.

Průčelí domu směrem do nároží reaguje na plánovaný veřejný prostor, který vzniká oproti domu na křížení ulic Železničářů a Za Papírnou. Ustoupené 6. nadzemní podlaží do ulice Za papírnou formuje nárožní věž, jejíž šířka odpovídá navrženému náměstí. Dům se otevírá komerčním parterem do ulice Železničářů, která se v budoucnu změní v běžnou městskou třídu.