Spolupráce s finským studiem ALA Architects na soutěžním návrhu budovy pražské filharmonie. Mimořádné kulturní stavby a centra kulturně společenského života v Praze.

Návrh splňuje prvotřídní světové standardy pro současný symfonický sál a zároveň reaguje na potřebu vytvoření nového kreativního uzlu a veřejného místa v problematické části v okolí metra Vltavská s návazností na plánovanou výstavbu nové městské čtvrti Bubny Zátory.

Z pohledu celopražského měřítka má zvolené místo vazbu na dvě zásadní městské linie, na řeku a na magistrálu. Obě poskytují nové budově prostor pro blízké i vzdálené pohledy a splňují předpoklad pro umístění výrazné stavby. Budova na nábřeží navazuje na kontext monumentálních staveb podél obou břehů řeky.

Cílem návrhu je vytvořit vizuálně silné spojení s řekou a propojit vybranou lokalitu s říční krajinou. Prosklená fasáda tak v dialogu s řekou vytváří vizuální efekty viditelné z dálky – bodem, ke kterému se blížíte nebo se od něj vzdalujte. Dramatický tvar budovy je fyzickou interpretací zvukových vln vycházejících z koncertních sálů.