Soutěžním zadáním bylo nalézt optimální architektonické a urbanistické řešení dostavby 4. kvadrantu o rozloze více než 100 000 m² s cílem oživit oblast občanskými službami, bydlením a kancelářemi, budovou univerzity a kulturní budovou, poskytující služby pro místní obyvatele, studenty a zaměstnance kampusu.

Společně s Benthem Crouwel Architects jsme navrhli současný a různorodý program funkcí, typologií budov, veřejných prostorů a městských interiérů pro tento historický pozemek, respektujíce, ale obohacujíce původní plán. Hlavní rys návrhu spočívá v kontrastu mezi živým veřejným náměstím, které má podporovat sociální interakci, a klidným blokem s zeleným srdcem.

VRSTVY ČASU

Vývoj 4. kvadrantu představuje dlouho očekávané dokončení masterplanu Antonína Engela pro Vítězné náměstí. Vítězný návrh doplňuje stodesetiletý plán Engela a současně k němu přidává současnou vrstvu času, otevírající nové možnosti pro různorodý veřejný prostor, který přitahuje různé obyvatele, uživatele a návštěvníky.

DEMOKRATICKÁ ARCHITEKTURA

Historické vazby Vítězného náměstí na vznik České republiky se odrážejí v jeho majestátním uspořádání a neoklasicistní architektuře. Dnes, kdy demokratické hodnoty zůstávají pevné, jejich podstata směřuje k prostorům, které jsou více přístupné, inkluzivní a angažované. Vítězný návrh od architektů Benthem Crouwel a OVA prosazuje „Demokratickou architekturu,“ podporující inkluzivní a angažované prostory, které dobře slouží jak funkci, tak i dobrovolnému blahu komunity.

RUŠNÉ NÁMĚSTÍ V POROVNÁNÍ S MIKROLESNÍM

Vítězný návrh staví na rozmanitých charakteristikách stávajících ulic a veřejných prostorů okolo místa, od dynamického bulváru po klidnější pěší ulice. Otevřením geometrie Engela veřejnosti vznikají na pozemcích podél Technické ulice dvě kontrastní kvality. Na jedné straně veřejné náměstí tvořené budovami ze všech stran zve lidi k setkávání, interakci a oslavě života. Na druhé straně tradičnější blok obklopuje polosoukromý ráj; mikroles nabízí fantastické životní prostředí.

PŘÍSTUPNOST

Podstava je plně průchodná a vyznačuje se otevřenými fasádami, vstupy vítajícími návštěvníky, neformálními cestami, uličkami, průchody a náměstími. První podzemní úroveň je bezproblémově začleněna jako součást této podstavy a nabízí další vrstvu veřejného života. Přímo se napojuje na stanici metra, nákupní centrum, kulturní centrum, univerzitu, kanceláře, maloobchod a potravinový trh.