Rekonstrukce a dostavba původní berounské záložny. Propojení historických prvků z 19. století se současným prostředím polootevřených kanceláří pro softwarové vývojáře firmy Tipsport.

Původní budova je součástí nedostavěného bloku mezi ulicemi Hrnčířská a Politických vězňů. Blok tvořily dvě stavby. Pozdně klasicistní budova bývalé okresní záložny z raných let 20. století a přístavba z 90. let 20. století s hlavní fasádou do ulice Hrnčířská. Přístavba byla v rámci staveních úprav zbourána a na její půdorysné stopě vznikla nová administrativní budova, navazující na objekt bývalé záložny.

Hlavní průčelní fasády jsou orientovány do obou ulic – na sever a na jih. Nová část administrativní budovy respektuje uliční i stavební čáru a je pokračováním dostavby nedokončeného bloku. Historická část budovy si zachovává svoji původní podlažnost, pouze podkrovní část je rozšířena o vikýř v délce mezi fasádními štíty.

Celý dům je možné chápat jako tři části: historickou část bývalé okresní záložny, novou budovu v ulici Hrnčířská a spojovací „krček“ mezi nimi. Hlavní vstup do domu je z ulice Hrnčířská, stejně jako vjezd do krytého parkovacího stání. Hliníkový fasádní systém s proskleným parterem dává domu městský charakter a je novým impulsem k možným budoucím úpravám Wagnerova náměstí. Městskost nové fasády je podtržena vysokým řádem ve vstupním podlaží a fasádním pláštěm ve zlatavém odstínu, doplněném o větrací okna na výšku podlaží. Zlatavá barva je výrazným prvkem celého návrhu, objevuje se i na římse nového vikýře staré budovy. Historická část je jinak hmotově téměř beze změn. Opravena je celá uliční fasáda včetně štukové výzdoby. Plastová okna jsou vyměněna za dřevěná špaletová s vloženým dvojsklem. Barevné řešení odpovídá historickému charakteru obdobných budov – tmavě hnědá okna vystupuji z okrové vápenné omítky, zdůrazněné jsou světlejší šambrány a štuky.