Pozemek ve svahu. Místnosti uspořádané do dvou podlaží neztrácí kontakt s terénem. Zeď jako stuha obíhá dům, v patře se láme a otevírá výhled na vrch Chlum.

Spodní úroveň domu s ložnicemi se soustředí do sebe, horní úroveň tvoří otevřený obytný prostor. Pozemek leží v rozvolněné vilové zástavbě západně od centra Čerčan a svažuje se k řece Sázavě. Okolní parcely jsou zastavěny rodinnými domy a chatami. Pěstěné zahrady okolo domů a chat se zde prolínají se vzrostlými borovicemi a hájem. Území se postupně stabilizuje a uchovává si přírodní charakter.