Nové sídlo firmy Lesy ČR má být reprezentativní budova vlídná ke svému okolí. Pozemek je na konci cesty přímo na rozhraní města a lesa. Tři křídla administrativní budovy vymezují tři vnější prostory, každý se svou atmosférou.